Nhiệt kế thực phẩm hồng ngoại Fluke FoodPro

Tính năng chính

  • Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc chính xác cao ngay lập tức đo nhiệt độ bề mặt của các sản phẩm thực phẩm
  • Cho phép đo nhiệt độ không tiếp xúc nhanh và thường xuyên mà không có nguy cơ nhiễm chéo
  • Đo nhiệt độ từ -35 đến 275 ° C
  • Có đèn kiểm tra HACCP để nhận dạng tức thời nhiệt độ an toàn / không an toàn