Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift

12.800.000

  • Công nghệ Jolt, PinSeeker
  • Phạm vi đo 1000m
  • Độ chính xác +- 1m
  • Phóng đại 5 lần
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift