Thiết bị ghi dữ liệu dòng rò Kyoritsu 5010

Ghi dữ liệu Kyoritsu 5010, kyoritsu 5010 – True RMS Chế độ ghi bình thường: Giải đo : 100mA Độ chính xác ±2.0%rdg±5dgt Độ chính xác có cảm biến