Thiết bị đo tốc độ vòng quay Hioki FT3405

  • Dải đo rộng của 0.5000 r / s (30.00 r / min) đến 99.990 r / min
  • Liên hệ với thử nghiệm phong cách có sẵn với bộ chuyển đổi xúc tùy chọn