Thước đo khoảng cách 3 trong 1 Measure King

  • Thước dây đo laser 3 trong 1
  • 3 chế độ đo khác nhau: chế độ cuộn, chế độ dây và chế độ laser
  • Chính xác đến 1/100TH của một inch
  • Hướng dẫn đo laser cho phép đo chính xác
  • Màn hình kỹ thuật số LED lớn, ngược sáng