Thước đo laser Fluke 417D (40m)

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Đo khoảng cách 40m
  • Độ chính xác ± 2 mm
  • Con trỏ laser rõ nét