Thước đo laser Fluke 417D (40m)

  • Đo khoảng cách 40m
  • Độ chính xác ± 2 mm
  • Con trỏ laser rõ nét