Usb ghi nhiệt độ độ ẩm Elitech RC-51H

  • Phạm vi đo nhiệt độ : -30 ℃ ~ 70 ℃ / 22 ~ 158 ℉
  • Độ chính xác nhiệt độ : ± 0,5oC / 0,9 (-20oC ~ -40oC), ± 1oC / 1,8 ℉ (các loại khác);
  • Độ phân giải : 0,1 ℃
  • Phạm vi đo độ ẩm : 10 ~ 95% rh