Ampe kìm đo AC-DC Hioki 3287

(1 đánh giá của khách hàng)

• True RMS cải
• Đo lường chính xác dòng thậm chí nhỏ với 10 Một loạt
• Điện áp, chức năng đề kháng, và kiểm tra tính liên tục