Ampe kìm đo dòng rò Prova 19

  • Đo RMS True của V và A: 600V, 50A.
  • Đo dòng điện rò rỉ ở độ phân giải 10μA.
  • Phân tích sóng hài AC không bị gián đoạn