Ampe kìm Extech MA120: Dò điện áp không tiếp xúc

  • Đo cường độ dòng điện AC lên tới 200A.
  • Độ phân giải lên tới 100mA.
  • Độ chính xác ACA cơ bản 3%.