Ampe kìm Extech MA140 True RMS

  • Đo AC lên tới 300A.
  • Đầu dò điện áp không tiếp xúc.
  • Chức năng True RMS.
  • CAT III 600V.