Ampe kìm Extech MA445

  • Kích thước hàm trong (kích thước 30mm)
  • Đầu dò điện áp không tiếp xúc tích hợp (NCV)
  • Màn hình LCD backlit lớn
Danh mục: Từ khóa: , ,