Ampe kìm Extech MA620 True RMS 600A

  • Đồng hồ kẹp AC 600 amp.
  • True RMS & autoranging.
  • Bộ dò điện áp NCV tích hợp.
  • Giữ, tối đa / tối thiểu, chức năng dữ liệu tương đối