Ampe kìm Hioki 3288-20

  • Đo RMS thực
  • Chức năng kiểm tra điện áp, điện trở và liên tục
  • Các phép đo dòng cao như pin khẩn cấp UPS và động cơ xe lửa
  • Lõi mỏng chỉ có 10 mm (0,39 “) để dễ dàng kẹp ngay cả trong dây điện đông đúc