Ampe kìm Hioki CM4141 True RMS (2000A AC)

  • Đo dòng AC 2000A
  • Điện áp 600V
  • Tiêu chuẩn CAT IV 300 V, CAT III 600 V
  • Cảm biến mỏng 55mm