Ampe kìm Lutron CM-9930R True RMS đo dòng AC/DC 2000A

  • Đo dòng AC/DC: 400A, 2000A.
  • Tiêu chuẩn an toàn: IEC 1010 CATIII 1000V
  • Giao diện máy tính: RS232 / USB
  • Đường kính kìm kẹp: 50mm