Ampe kìm Prova CM-03

  • Đường kính dây dẫn 30mm
  • Phạm vi 5 ACA (40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A
  • CAT II 600V, CAT III 300V.