Ampe kìm Sanwa DCL31DR

  • Độ chính xác: ±(2.0%+5)
  • Nhiệt độ hoạt động: 5℃~40℃
  • Độ ẩm: Max. 80%RH