Ampe kìm Sanwa DCM400AD

  • Nguồn : R03 x2
  • Kích thước :H193xW50xD28mm
  • Khối lượng :230g