Ampe kìm Uni-T UT210E đo dòng AC/DC 100A

  • Dòng điện AC (A): 2A/20A/100A.
  • Dòng điện DC (A): 2A/20A/100A.
  • Điện áp AC (V): 2V/20V/200V/600V.
  • Điện áp DC (V): 200mV/2V/20V/200V/600V.
  • Trở kháng (Ω): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ.
  • Điện dung (F): 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF.