Bộ nguồn DC Extech 382270 (4 in 1)

  • Hai đầu ra :0 đến 30V / 0 đến  5A với lựa chọn điện áp liên tục và chế độ dòng điện liên tục
  • Hai đầu ra phụ với dòng điện cố định từ 3 đến 6.5V/3A và từ 8 đến 15V/1A
  • Kết quả đầu ra lên đến 60V trong chế độ nối tiếp hoặc 10A trong chế độ song song