Bộ nguồn lập trình BK Precision 9206

  • Điện áp ra: 0~150V
  • Dòng điện ra: 0~10A
  • Công suất: 600W