Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN15010

  • Điện áp ra: 5-150 V
  • Dòng điện ra: 0.04-10.4 A
  • Bảo vệ: dải điều chỉnh 5-158 V