Camera nhiệt Iphone/ Android HT-101

8.777.000

  • Độ phân giải: 220 × 160
  • Nhiệt độ làm việc: -20 ∼ 65oC
  • Độ phát xạ: Điều chỉnh từ 0,01 đến 1,0

 

Camera nhiệt Iphone/ Android HT-101
Camera nhiệt Iphone/ Android HT-101