Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH

Đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH, Kyoritsu K4102AH – Điện trở đất : 0~12 Ω/0~120 Ω/0~1200 Ω Điện áp đất : : 0~30V AC Độ chính xác : Điện trở đất