Máy đo độ pH, độ dẫn (EC), TDS (ppm) và nhiệt độ Hanna HI98131

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi pH rộng
  • BEPS (Hệ thống ngăn ngừa lỗi pin)
  • Hệ số chuyển đổi EC sang TDS có thể lựa chọn
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Bảo hành 1 năm