Máy phát hiện rò rỉ gas và khí lạnh KIMO DF110

  • Phát hiện sự hiện diện và nồng độ của khí lạnh
  • Ba cấp độ nhạy cảm
  • Đèn LED và đèn báo