Bộ thu tín hiệu rò rỉ gas Senko SI-100I

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Ghi dữ liệu khí rò rỉ
  • Hiển thị nồng độ khí rò rỉ
  • Âm báo và đèn cảnh báo