Máy dò khí rò rỉ Senko SL-101 (CO, H2S,CL2, O2, HCL)

  • Dò khí (CO, H2S,CL2, O2, HCL)
  • Thiết bị gắn cố định