Máy Chuẩn Độ Karl Fischer Volumetric HI933-02 (Để Xác Định Độ Ẩm)

Nhà sản xuất:
  • Chuẩn độ thể tích tự động Karl Fischer
  • Độ chính xác cao, tính linh hoạt và độ lặp cao.
  • Được thiết kế để thực hiện chuẩn độ cho nhiều loại mẫu/ma trận mẫu
  • Thang đo rộng từ 100ppm đến 100%.
  • Tự động phân phối chất chuẩn độ, phát hiện điểm cuối và thực hiện tất cả các tính toán và đồ thị cần thiết.
  • Thiết kế nhỏ gọn sẽ tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm
  • Hỗ trợ đến 100 phương pháp chuẩn độ
  • Chất liệu kháng hóa chất tốt.
  • Hệ thống dung môi kín giúp ngăn nước ra khỏi hệ thống và tiếp xúc tối thiểu với thuốc thử.