Máy đo âm thanh tiếng ồn Huatec SL-5818

  • Máy đo độ ồn Huatec SL-5856 được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống cũng như nghiên cứu. Huatec SL-5858 giúp cải thiện và khắc phục tiếng ồn nơi công cộng. Từ đó cải thiện sức khỏe người dân.