Máy đo độ ồn cá nhân Kimo DS300

  • Phạm vi đo từ 40 tới 140 dB
  • Với 2 kênh riêng biệt, truyền dữ liệu và xử lý
  • Phần mềm phân tích
  • Đo phơi nhiễm âm thanh