Máy đo cường độ ánh sáng Lutron LX-1128US

  • Phù hợp với C.I.E.
  • Phạm vi nhiệt độ : -50,0 ~ 1300,0 ° C
  • Độ chính xác: ± (0,4% đọc + 0,5 ° C)