Máy đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254SD

  • Kích thước: máy đo 177 x 68 x 45 mm; Cảm biến 38 mm DIA. x 25 mm
  • Trọng lượng: máy đo 351 g; cảm biến 103g