Máy đo độ ẩm gỗ Orion 920

  • Đo độ ẩm gỗ chính xác cao
  • Đo độ sâu gỗ
  • Có bộ hiệu chuẩn đi kèm