Máy đo độ dẫn EC,TDS nhiệt độ Hanna HI98318

Nhà sản xuất:
  • Thang đo độ dẫn : 0.00 to 6.00 mS/cm
  • Độ phân giải độ dẫn : 0.01 mS/cm
  • Độ chính xác độ dẫn : ±2% F.S.