Máy đo laser cân bằng 2 tia GEO-FENNEL FL40-pocket II

  • Độ chính xác: ± 3mm/10m.
  • Bán kính làm việc (không dùng bộ nhận tín hiệu laser FR55): 30m*.
  • Bán kính làm việc (dùng bộ nhận tín hiệu laser FR55): 50m.
  • Thời gian làm việc: 48 giờ.