Máy đo môi trường TES-1369B

  • Đo nhiệt độ môi trường
  • Đo tốc độ gió, không khí
  • Độ chính xác cao
  • Tự động ghi dữ liệu