Máy đo vận tốc gió Testo 410-2

  • Đo vận tốc dòng khí, độ ẩm và nhiệt độ tương đối.
  • Tính nhiệt độ điểm sương, nhiệt độ bầu ướt và windchill (nhiệt độ nhận biết).
  • Hiển thị hai thông số trên màn hình LCD.