Máy đo nhiệt độ Lutron TM-947USB

  • Vi mạch vi tính, độ chính xác cao.
  •  Nguồn bằng pin UM3 / AA (1,5 V) x 6 hoặc DC 9V.
  •  Giao diện PC RS232 / USB.