Máy đo nhiệt độ và lưu tốc gió GEO-FENNEL FTA 1

  • Lưu lượng gió: 0 – 999900 CMM (m3/phút), 0 – 999900
  • Nhiệt độ không khí: -10o – +60 oC, 14o – +140oF
  • Thời gian làm việc liên tục 80 giờ