Máy đo oxy hòa tan Hanna HI9147

Nhà sản xuất:
  • Mũ màng có thể thay thế.
  • Hệ thống đo Galvanic với độ chính xác cao.
  • Bù nhiệt độ tự động cho các biến đổi nhiệt độ với độ chính xác cao.