Máy đo oxy hòa tan và BOD Hanna HI98193

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến nhiệt độ tích hợp.
  • Bù độ mặn thủ công với giá trị độ mặn có thể lựa chọn.
  • Tự động phân cực đầu dò phân cực .
  • Phạm vi đo 0,00 đến 50,00 ppm.