Máy đo rung PCE-VT 2800

  • Dải tần số: 10 Hz … 1 KHz
  • True-RMS (TRMS), chức năng giữ tối đa, giữ dữ liệu và giá trị đỉnh
  • Điều chỉnh tốc độ lấy mẫu, tự động tắt nguồn và thời gian / ngày