Máy đo tốc độ gió, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ môi trường Lutron LM-8000A

  • Nhiệt độ hoạt động : 00C to 500C (320F to 1220F )
  • Nguồn: 006P DC 9V
  • Kích thước: 200 x 68 x 30 mm