Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ Lutron AM-4307SD

  • Định dạng thẻ nhớ SD
  • Đặt loại nhiệt kế thành Loại K hoặc Loại J
  • Đặt đơn vị nhiệt độ thành hoặc ℃
  • Đặt loại luồng không khí (CFM / USA, CMM / EURO)