Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4217SD

  • Nhiệt kế loại K: -100 đến 1.300 ° C, ° C / ° F
  • Nhiệt kế loại J: -100 đến 1.200 ° C, ° C / ° F