Máy đồng hồ AFLEX 3006

  • Đường kính cáp: 14mm
  • Lựa chọn phạm vi: (600A, 6000A)
  • Trọng lượng: 430g mỗi chiếc.
  • Số lượng: 3 chiếc trong mỗi bộ