Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 100

  • Nguồn 4-20mA, với độ phân giải 1μ A
  • Độ chính xác cơ bản 0.025% + 5μA
  • Chức năng Auto-ramp và bước đơn giản
  • Đầu vào 1-100%