Máy phân tích độ rung Lutron BVB-8208SD

  • Gia tốc: 200 m / s2
  • Vận tốc: 200 mm / s.
  • Độ dịch chuyển (pp): 2 mm.
  • Giữ tối đa, Giá trị đỉnh, Giữ dữ liệu, Max./Min..